top of page
Search

Sivistykselliset oikeudet ovat olennainen osa ihmisoikeuksia. Kaikkien ihmisten tulee siten voida ilmaista itseään sekä luoda ja levittää teoksiaan.
(YK:n ihmisoikeuksien julistus ja Unesco: Sivistykselliset oikeudet)

bottom of page